UYAP SMS İçerikleri
 

  Türkiye genelinde hakkımda açılmış bir dava veya icra takibi var mı? Nasıl öğrenebilirim?

Taraf olduğum bir dosyanın keşif tarihini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın diğer taraflarını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada duruşma tarihini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyaya hangi dilekçelerin verildiğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın tebligat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın ne zaman hangi dosya ile birleştiğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada tebligat yapılıp yapılamadığını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada en son yapılan işlemi nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın durumu hakkındaki bilgileri nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın karar türünü nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın dava türünü nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın avukat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın dava miktarını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın ek karar bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın karar sonucunun kesinleşip/kesinleşmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın ara karar evrakı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada temyiz başvuru olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın temyize gönderilip gönderilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın temyiz sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın harç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın masraf bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın teminat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın reddiyat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporu sonucunun dönüp dönmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi incelemesine verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada tahliye olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada yakalama kararının kaldırılıp kaldırılmadığını nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyadaki infaz bilgisini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum dosyadaki önödeme bilgisini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyadaki adli kontrol bilgisi nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada avukatımın davaya girip girmediği bilgisi nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada satışa sunulan malların bilgisi nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada tehiri icra bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada davalı idarece savunma verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Taraf olduğum bir dosyada yürütmeyi durdurma kararı verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?
Bir icra dosyasında haczolunan malların hangi gün satışa sunulacağını nasıl öğrenebilirim?
Herhangi bir siyasi partiye üye kaydım var mı? Nasıl öğrenebilirim?
E-Satış SMS İçerikleri